تبلیغات

به نام خدا

از خصوصیات ظاهری كبك های پرورشی نوار سیاهی است كه از روی پیشانی و روی چشم ها عبور كرده و در جلو گردن به هم میرسد 
قسمت سینه و پشت معمولاً خاكستر ی و كبود است 
رنگ پرهای قسمت پهلوی كبك خاكستری و در قسمت نوك پر،دو نوار سیاه وجود دارد این نوارها ی سیاه در پهلو و طرفین پرنده ظاهری مخطط می دهند. 
منقار و پاهای كبك ( پنجه و ساق ) به رنگ قرمزاست .

تشخیص جنسیت : 
تشخیص جنسیت كبك از روی رنگ پرها تقریباً غیر ممكن است اما می توان كبك های نرو ماده بالغ را از روی اندازه بدن و فرم سر تشخیص داد سركبك های نر گرد و بزرگ بوده در صورتیكه سرماده ها بیضی شكل می باشد و هیكل نرها درشت تر از ماده ها می باشد .
یك روش قابل اعتماد در تعیین جنسیت بررسی كلواك پرنده است كه دقت آن حدود 95 % می باشد در كبك های نر یك برآمدگی مخروطی شكل كه معمولاً در وسط واقع شده دیده می شود ولی درماده ها این برآمدگی یا وجود ندارد یا خیلی كوچك است .
ارتفاع این بر آمدگی در ابتداء حدود 8/2 میلیمتر می باشد .
این برآمدگی در پرندگان مسن تر راحت تر می توان تشخیص داد .

ویژگیهای تخم کبک
تخم كبك به رنگ سفید مایل به زرد با لكه های كوچك قهوه ای است این لكه ها شكل و اندازه متنوع دارند .
تخم این پرنده بیضوی و دوكی شكل است و نوك تیز آن كاملاً مشخص می باشد .
وزن تخم از 16 تا25 گرم است 
میانگین طول تخم ها 42 میلیمتر و عرض آنها 31 میلیمتر است 
ضخامت پوسته تخم كبك حدود 228/0 میلیمتر و ضخامت غشای داخلی حدود 047/0 میلیمتر است .

نسبت رطوبت در پوسته ، زرده و سفیده به وزن كل تخم به ترتیب 2/15 درصد ، 35 در صد و 8/49 در صد می باشد .

نگهداری تخم  Egg car
دوره بحرانی برای تخم های جوجه كشی فاصله تخم گذاری تا قرار گرفتن تخم ها در دستگاه جوجه كشی است . تخم ها باید باسرعت جمع آوری شوند ( حداقل 4 بار در روز ) و خیلی گرم یا سرد نشوند.
تخم ها نباید در دمای زیر حدود 5 درجه سانتی گراد و بالای 27 درجه سانتی گراد قرار داده شوند دمای مناسب برای نگهداری تخم ها ی جوجه كشی حدود 13 تا 16 درجه سانتی گراد می باشد .
بهتر است برای تخم گذاری پرنده آشیانه هایی ساخته شود تا از شكستن و كثیف شدن آنها جلوگیری شود تخم های كثیف باید برای جوجه كشی تمیز شوند كه را ه های ذیل پیشنهاد میگردد

 1. ابتداء با یك تمیز كننده نرم ( سمباده نرم ) تراشیده شوند و با پنبه آغشته به الكل تمیز گردند
 2. بعضی از پرورش دهندگان ترجیح می دهند تمام تخم ها را بشویند ،دمای آبی كه تخم ها با آن شسته می شوند باید بین 44 تا 49 درجه سانتی گراد باشد و می توان یك پاك كننده بهداشتی برای كاهش آلودگی پوسته تخم به آب اضافه نمود و زمان شستشو نباید بیش از 3 دقیقه باشد و تخم ها قبل از انبار شدن كاملاً خشك گردند .

ذخیره سازی  Eggstarge
برای انبار كردن تخم ها آنها را در سینی های بزرگ و مسطح قرار می دهند و در اتاقی كه تهویه به خوبی انجام می شود و دمای آن حدود 13 درج سانتی گراد و رطوبت آن 70 درجه است نگهداری می شوند .
یكی از خصوصیات ویژه تخم ها ی كبك قابلیت ذخیره سازی آنها ست بر اساس آزمایشاتی كه در دانشگاه كالیفرنیا ی آمریكا انجام شده است این مدت21روز می باشد بدون اینكه به درصد         هچر تاثیری داشته باشد   ( جدول شماره یك  )

البته اغلب پرورش دهندگان ترجیحاً تخم ها را بیش از 7 روز نگهداری نمی كنند 
دوستان پرورش دهنده در ایران تا 21 روز تخم كبك نگهداری نموده اند و هیچگونه خللی در درصد هچرپدید نیامده است 
بر اساس تحقیقات انجام شده در دانشگاه كالیفرنیا اگر دوره ذخیره سازی تخم ها بیشتر از 14 روز نباشد نیازی به چرخاندن روزانه تخم ها نیست ( جدول شماره 2 )

جدول شماره 1  اثر مدت زمان نگهداری بردر صد جوجه آوری در پاره ای از پرنده شكاری و مقایسه آن با كبك :


بلدرچین

قرقاول

كبك

دوره

4/57
60
7/25
4/14
2/4
0

1/58
7/41
6/17
1/7
0
0

4/78
1/77
4/79
66
7/37
3/22

7-1
14-7
21-15
28-22
35-29
42-36

جدول شماره 2  اثرات چرخاندن تخم ها در مدت نگهداری بر در صد جوجه آوری در كبك و بلدرچین


                 بلدرچین                                  كبك                 دوره نگهداری 
شاهد             چرخانده              شاهد             چرخانده

4/53
60
6/22
2/17

4/61
60
2/29
5/11

5/75
62
48
2/52

63
8/60
9/61
2/62

7-1
14- 8
21 – 15
28 – 22

3/38

5/40

4/59

9/61

مانگین

تخم ها دوبار در روز با زاویه 90 درجه در دوره نگهداری چرخانده می شوند

 

 

Hat ching   ( جوجه در آوری )
به افراد تازه كار توصیه می شود از فارم های تولید كننده ای كه تخم های خوب و عاری از بیماری تولید می كنند خریداری كنند .تعداد زیادی از پرورش دهندگان  
تخم های سالم و خوبی را تولید می كننند . 
ساختمان جوجه كشی باید دارای تهویه خوبی باشد و دمای آن در حدود cْ 9/23 ( f ْ 75 ) نگه داشته شود .
به دلیل مسائل بهداشتی ، هچر باید دریك اتاق جداگانه از دستگاه جوجه كشی نگهداری شود .
دیوارها باید با یك ماده ضد آب ( غیر قابل نفوذ آب ) پوشیده شود ،كف باید محكم و شیب دار به سمت زهكش فاضلاب مركز باشد تا بتوان راحتتر تمیز كرد .

جوجه كشی   Incubation
یكی از سرمایه گذاریهای مهم شما ، خرید یك دستگاه جوجه كشی ( انكوباتور ) كه به اندازه كافی بزرگ باشد و دما ( c ْ 15/0 یا  ْ 25/0 ) و رطوبت ( c ْ 56/0 یا f ْ0/1 ) را به طور دقیق كنترل كند .
از دیگر خصوصیات دستگاه جوجه كشی ، چرخاندن اتوماتیك تخم ها است .
دستگاههای جوجه كشی مرغ را می توان تغییر دهیم و آنرا برای تخم های پرندگان شكاری آماده كنیم .
تماس با تماینده سازنده دستگاههای جوجه كشی تجاری برای اطلاع از مدل های مختلف و انتخاب یكی از مناسب ترین مدل ها برای شما ضروری است .
دستگاه جوجه كشی باید قبل از قرار دادن تخم ها به طوركامل تمیز و ضد عفونی شود .
یكی از موادی كه برای ضد عفونی كردن استفاده می شود گاز فرمالد ئید می باشد .
فرمالدئید را بر روی پرمنگنات پتاسیم در یك ظرف سفالی ( یگی ) یا لعابی می ریزیم ، گاز فرمالدویید را به مدت 20 دقیقه بوسیله پنكه منتشر می كنیم و بعد از آن از اتاقك یا قفسه ضد عفونی شده خارج می كنیم .

 

زمانی كه تخم ها را ضد عفونی كردیم باید مطمئن شویم جایگاه تخم ها ( سینی های بزرگ ) در دستگاه جوجه كشی بوسیله گاز كاملاً ضد عفونی شده اند .
دوره جوجه كشی برای تخم ها ی كبك چوكار حدود 24 روز ( 23 تا 25 روز ) است .
از دماسنج خشك و دماسنج تر برای ستر ( incubation ) و هچر ( haching ) می توانیم استفاده كنیم كه دماسنج خشك f ْ 5/99 ( c ْ 5/37 ) وئ دماسنج تر f ْ 87 ( c ْ 5/30 – 30 ) می باشد .
تخم ها را روز 19 یا 20 از ستر ( incubation ) به هچر انتقال می دهیم .

مرگ و میر جنین  ( embryo mortality )
نمونه برداری از تخم ها ی جوجه كشی ، از هر طبقه ( setting ) . بررسی آنها بوسیله نور (candled ) در روز هفتم یا هشتم برای چك كردن گله و برای مشكلات دیگر كه می تواند بروز كند ،انجام می دهیم .
مرگ و میر جنین برای تخم های کبک ، دو پیك وجود دارد . 
اولین پیك بین روز 3 تا 5 جوجه كشی اتفاق می افتد و بیشترین مرگ و میر ناشی از تشكیل نشدن رویان یا نقص در رویان و بافتها و اندام ها است .
دومین و بزرگترین پیك در مرگ و میر عموماً وابسته است به چندین عمل بحرانی ( critical ) كه از روز 20 تا 24 اتفاق می افتد . این اعمال عبارتنداز : 
1-تغییر در موقعیت جنین قبل از سر از تخم در آوردن 
2- مصرف باقیمانده آلبومین 
3- جذب كیسه زرده 
4- تغییر از آلانتوئیس به تنفس ریوی

Brooding (نگهداری )
Brood )كلیه جوجه هایی كه یكباره سر از تخم در می آورند – جوجه های یك وهله جوجه كشی میانگین وزن جوجه ها ی کبک كه از تخم خارج شده اند حدود 13 تا 14 گرم می باشد .

اگر چه بدن جوجه ها بوسیله پر پوشیده شده است اما این پوشش به صورت كامل نیست و آنها برای چندین هفته به یك منبع گرمایی نیاز دارند .
در باتری های چند طبقه با موفقیت می توان جوجه ها را نگهداری كرد.
اغلب باتری ها ی جوجه های تجاری با بعضی تغییر و تبدیل در كف ها ، خوراك دهنده ها و آبخوری ها می توانند برای جوجه های كوچك كبك آماده شوند .
برای كاهش آسیب دیدن پرندگان در قسمت كف باید المنت ( element ) گرمایی با یك پوشش پلی اتیلن تجاری ( شبكه poly – mesh ) كه دارای فواصل 4/1 اینچ است پوشانده شود . این پوشش با دوام است و قابل شستشو می باشد و برای چندین سال از آن می توان استفاده كرد . 
در 6 هفتگی پرندگان را باید به قفس های رشد یا سالن پرورش انتقال داد.
پرورش دهندگان سالن را به وسیله حصار به چندین بخش تقسیم می كنند و ترجیح می دهند كه دیوارها وسقف را عایق كنند و گرما را بوسیله گاز یا برق كه آویزان است مهیا كرد .
بعضی از پرورش دهندگان از سیستم كف توری یا سیمی استفاده می كنند و مدفوع پرندگان از میان كف توری به پایین می افتد و در زیركف انباشته می شود و بعداً به صورت مكانیكی جمع آوری می شود . 
در پنسیلوانیا از سیم روكش دار ( vinyl-coated ) (اینچ 2/1 × 4/1 ) استفاده می شودكه تمام ناحیه كف را می پوشاند .
این بستر انتشار بیماری را به حد اقل می رساند همچنین شبكه وینیل به آسانی تمیز می شودكف سالن باید مناسب باشد كه بهتر است سیمانی باشد و یك زهكش فاضلاب در كف برای تمیز كردن مورد نیاز است .
استفاده ازیك ماده ای كه رطوبت را جذب كند و مانند یك عایق عمل كند ، سدی بین كف و پرندگان باشد واز نظر قیمت ، اقتصادی باشد مانند استفاده از یك مقوای نازك که ، اطراف مادر مصنوعی را احاطه كرده باشد .
در دو هفته اول 55 پرنده در هر متر مربع 11×5 = 09/0 = 3/0 × 3/0 = f6 
تا سن 6 هفتگی30 پرنده در متر مربع   33 = 3 × 11 = f6       جوجه 
ظرفیت چتر مادر مصنوعی ، تعداد پرندگانی راكه می توان در هر واحد نگهداری كرد را تعیین می كند .

 

در هر فوت مربع 5 جوجه در 2 هفته اول و پس از آن تا سن 6 هفتگی به 3 جوجه در هر فوت مربع كاهش می دهیم .
در هفته اول پرورش از یك گالن آب به عنوان یك مخزن برای هر200 جوجه استفاده می كنیم جوجه ها می توانند به یك آبخوری اتوماتیك دسترسی داشته 
باشند به هر حال انتقال آب از مخزن به آبخوری اتوماتیك به صورت تدریجی است سهم هر جوجه ، 4/3 اینچ از فضای خوراك دهنده می باشد .

 توصیه های پرورش دهندگان برای موفقیت بیشتر در پرورش :

 1. محل پرورش یا باتری جوجه باید قبل از ورود جوجه كاملاًتمیز و ضد عفونی شود
 2. روشن شدن مادر مصنوعی یا باتری گرمایی حد اقل 4 ساعت قبل از ورود جوجه ها

چك كردن چتر مادر مصنوعی یا دماسنج باتری و استفاده از دمای c ْ 35 ( f ْ 95 ) برای شروع و كاهش دما هر هفته c ْ 8/2 ( f 5 ) تا چهار هفتگی كه در این زمان به مكمل گرمای نیازی نداریم .

 1. سالن پرورش باید دارای تهویه مناسب باشد و آمونیاك تولید شده را خارج كند اگر بوی آمونیاك در سالن حس شد احتیاج به جریان هوای اضافی در سالن داریم .
 2. مخزن آبخوری باید تمیز و هر روز پر شود ، اطراف آبخوری خشك باشد
 3. جیره استارتر حدود 28 در صد پروتئین داشته باشد . جیره های استارترآماده بوقلمون می تواند در تغذیه پرندگان شكاری مورد استفاده قرار بگیرد و نتایج رضایتبخش هم دارد .
 4. چك كردن روزانه جوجه ها جهت كانی بالیسم و بیماری .

خارج كردن جوجه های مرده ( تلف شده ) از سالن و ترجیحاً استفاده ازكوره لاشه سوز یا گودال عمیق برای از بردن لاشه ها .

Growing chukars (رشد کبک )

تجربیات گذشته نشان می دهد كه نگهداری كبك در قفس های پرواز با كف توری (سیمی ) بهتر است .
كبك ها به بیماری سرسیاه ( Black head ) ( عامل بیماری یك انگل پروتوزوآ كه به كبد و cca حمله می كند ) ، كوكسیدوز ، كرمهای چینه دان ، روده كه باعث مرگ و میر آنها می شود خیلی حساس هستند.
قفسهای پرورش ( Growing pens ) می تواند از جوجه كشی جدا شوند پرنده ها را از دوهفتگی می توان در قفسهای پرواز قرار داد.اندازه قفسهای پرواز را می توانیم تغییر دهیم اما باید به اندازه كافی بزرگ باشد و امكان پرواز در آن وجود داشته باشد ، اندازه قفس می تواند به صورت عرض حدود  12feet و طول آن 100feet باشد ( شكل 8a و 8b ) . كف ها سیمی 1 اینچ تور پوشیده شده است .                                                                                         m                                                                           60/3=30/0×12 
ً 30 = 30/0 × 100                                                                                                                                                                             
یكی از مشكلات پرورش ، ازدحام جمعیت است كه باید از آن دوری كرد . قانون  thumb هر پرنده به 2feet مربع فضا د رقفسهای پرواز نیاز دارد . 6 پرنده در مترمربع 
دردانشگاه كالیفرنیا از كف های دولایه استفاده می شود كه دما و نور در آنها كنترل می شود.

50 /1                      750/0                     60/0
اندازه هر قفس  5 feet widc 5       ×   5/2 feet deep     ×    2 feet high 
تقریباً 25 پرنده در هر واحد تا سن 16 هفتگی نگهداری می شوند .
شیب كف هرواحد 2/1 اینچ × 1 اینچ ساخته می شود .
یك منبع آب اتوماتیك در بیرون قفس نصب می شود و آب تازه ( خنك ) برای پرندگان تهیه می كند .سینی ها را به راحتی می توان تمیز كرد     
cm 48/30  ---- foot

 

 

رشد و فروش Growth and marketing
كبك ها در طی 12 هفته اول رشد سریعی دارند و در چهار هفته بعد رشد آنها آهسته می شود در 16 هفتگی كبك ها تقریباً 92 درصد وزن بالغ را بدست می آورند .
یك كبك نر تقریباً در 9 هفتگی به یك پوند می رسد و تقریباً 75/3 پوند خوراك مصرف كرده است .
وزن ماده ها در12 هفتگی به یك پوند می رسد و درحدود 5/4 پوند خوراك مصرف می كنند .
در 16 تا 20 هفتگی كبك ها را به بازار می فرستند به دلیل مسائل اقتصادی كبك ها نباید بیش تر از 20 هفته نگه داشته شوند مگر اینكه برای فعالیت خاصی كه هزینه خوراك و كارگر را تامین كند .
میانگین وزن زنده پرندگان باید حدود 32/1 پوند ( gr 600 ) باشد كه در حدود 20 هفتگی به این وزن رسیده باشند 
گرم  5/1702 = 454 × 75/3

                                      روزانه  گرم 27  = 63 ÷ 5/1702   روز63  = 7× 9  
پرنده نر
گرم   2043 = 454 × 5/4 
                                               گرم  24 = 84 ÷ 2043   /   84 = 7 × 12  پرنده ماده  
روزانه  گرم 25 = 2 ÷ 24 + 27 
روز  112  =  70 × 16   

میزان نور برای رشد پرندگان     liting for growing brids
بعد از هفته اول پرورش ، نور كم باشدت پایین ( كمتر از 5/0 فوت candle ---- foot ) ) استفاده شود تا كانی بایسم به حد اقل برسد و فعالیت پرندگان كم شود برا   (shoothing club actibity )

 

موقعی كه پرندگان در قفسهای پرواز نگهداری می شوند فقط باید نور طبیعی وجود داشته باشد .
پرندگانی كه برای تولید گوشت پرورش داده می شند باید به سرعت به وزن فروش برسند ،برای این هدف یك چرخه ( سیكل ) روشنایی متناوب ( 2d L 1 ) ، 8 بار در 24 ساعت یا 20 ساعت روشنایی مداوم برای تولید بهترین وزن در كبك ها استفاده شد .
نور با شدت كم در حدود 5/0 فوت dandles  ( 5 lux ) باید استفاده شود .

تغذیه     Nutrition
منشاء پروتئین همه بافتها ، شامل توده عمده عضلات بدن ، پروتئین ه واسیدهای آمینه جیره می باشد .
بدن پرندگان شبیه بدن انسانها ست و آنها استعداد قابل توجهی برای ذخیره كردن انرژی اضافی غذا به شكل چربی دارند .مسلماً مقدار چربی روی لاشه كبك برای آن گوشتهایی كه بدون یخ زدن حمل و نقل می شوند ممكن است مطلوب باشد .
فرمول جیره غذایی در دانشگاه كالیفرنیا برای کبک ها درجدول 3 آورده است .
مقدار پروتئین جیره استارتر 25 درصد پیشنهاد شده است . این سطح پروتئین برای رشد رضایتبخش كبك ها كافی است .
برای آنهایی كه تمایل دارند پروتئین جیره استارتر افزایش دهند ، پیشنهاد می كنیم به روش زیر عمل كنند : 
28 % پروتئین جیره برای دوهفته 24 % پروتئین جیره برای 4 هفته  پس از آن 20 % پروتئین جیره و 16%  پروتئین برای كبكهایی كه تخم می گذارند مناسب است .

جدول شماره 3  جیره پیشنهادی برای کبک
تركیبات جیره (%)


تخمگذاری

رشد

استارتر

اجزاء جیره

25/61
59/18
46/10
23/0
38/7
---
5/0
09/1
50/0
50%

16
7/2
80/2
20/3
00/3
50/0

04/54
84/54
19/14
17/0
76/1
---
5/0
2
50/0
50%

20
7/2
70/2
80/30
20/1
70/0

22/46
47/47
---
10/0
65/1
56/1
5/0
2
50/0
50%

25
8/2
70/3
50/4
20/1
80/0

ذرت زرد
(dehul )كنجاله سویا
سبوس گندم
متیونین
سنگ آهك
چربی
نمك
فسفات كلسیم
Premix
تخمین بر آورد شده
(%) پروتعین خام
(kcal/gm me 
(%) fat 
(%) فیبر
(%) كلسیم
(%) فسفر

 

در هر كیلو جیره : 
Iu 500 _____   ویتامین  A
Iu 1500_____  ویتامین D3 
Iu 20    _____  ویتامین E 
0/2 ____(   menadion bisalfide ) فیادیون بی سولفید ____در میلی گرم 
0/6 ____ ایبوفلاوین 
0/40 ____ نیاسین 
0/20 ____پنتوتنات كلسیم 
5/0 ____ فلاسین 
0/5 ____ویتامین B12 
0/140 ____ سولفات منگنز ( mnso40 h2o )
0/120 ____اكسید روی   zno 
/.     10 ____  gallomycin 
0/40 ____ BHT

مدیریت مولد     Management of Breeder 
برای عملكرد مطلوب ، كبك های بالغ ( Breeder ) باید در قفسهای دوتایی ( جفتی ) ، قفسهای گروهی با كف سیمی ( توری ) یا در جاهائیكه دما و نور را بتوان كنترل كرد نگهداری كرد .
هنگامیكه كبك ها تمایل به جفت گیری دارند ( آماده جفتگیری می شوند ) ، با استفاده از سیستم قفسی تكی می توان از عملكرد هر پرنده به آسانی اطلاع پیدا كرد .
اغلب روشهای اقتصادی برای نگهداری كبك های Breeder در گروه های جفتگیری (mass-mated ) ، بر روی بستر است كه نسبت جفتگیری یك نر با چهار ماده می باشد . این نسبت ممكن است تغییر كند ، كم شود یا زیاد شود كه به نژاد و عوامل محیطی بستگی دارد .
نگهداری كبك ها در بیرون از قفس در تعدادی از ناحیه های ایالات متحده تجربه شده است . اغلب زیان ها مربوط به این سیستم مدیریتی است كه پرندگان را در معرض شرایط آب و هوایی نامناسب قرار می دهد و خطر ابتلا به بیماری های سرسیاه Biackhead) ) . كوكسیدوز دو بیماری كه می تواند موجب تلفات بالا شود .

مدیریت قفس های تكی  Individual cage management 
در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه كالیفرنیا ، قفسهای پرورشی به اندازه كافی بزرگ هستند و در هر قفس یك  جفت نر و ماده یا یك نر و دو ماده نگهداری می شوند .
همه قفسها دارای شیب هستند . و اندازه آنها 12 اینچ wide × 24 اینچ deep × 15 اینچ high . ( شكل 11 )       38 ×‌61 × 31 
2/1 اینچ × 1 اینچ به شیب كف سیمی در حدود 2 اینچ از پشت به جلو جوش خورده است .
دواینچ deep V ) گالوانیزه شده آبخوری ناودانی به پشت قفسی متصل است .

 

 

مدیریت قفس های گروهی    Colony eage management   
سیستم دیگر كه استفاده می شود شامل قفس های گروهی سیمی است كه اندازه آن 60 اینچ  wide × 28 اینچ 28 اینچ deep × 20 اینچ high است .   51× 71 × 153 
شیب كف 2/1 اینچ است كه یك شبكه توری به آن جوش خورده است كه اجازه می دهد تخم ها به طرف جلوی قفس بروند .
هر قفس به یك تنظیم كننده سطح آب مجهز است .
قفس ها برای 12 پرنده ، 3 نر و 9 ماده  آماده می شوند .

مدیریت بستر  Floor management 
شاید روش اقتصادی مدیریت پرندگان نگهداری آنها دربستر است .
بسترها باید بتن ( سفت ) باشد و به زهكش فاضلاب برای شستن مجهز باشد .
ازوسایل باید با یك ماده نشت ناپذیر برای شستن راحت ، پوشیده شده باشند .
دیوارها خوراك دهنده یا دانخوریها ی اتوماتیك كه باعث كاهش كار خوراك دادن می شود می توان استفاده كرد . موقعیت جعبه لانه های تخم گذاری ، در امتداد دیوارهای بستر قفس كه تعداد تخم ها ی كثیف و شكسته را كاهش می دهد . در مدیریت بستر اغلب از لانه های تخم گذاری گروهی استفاده می شود كه یك فوت مربع جعبه لانه تخم گذاری برای هر 6 كبك است .

نسبت جفت گیری    Mating Ratio
در طبیعت ، کبک ها معمولاً به صورت جفت جفت ( یك نر با یك ماده ) هستند . اما در اسارت 1 نر می تواند با 3 یا 4 ماده در قفس های گروهی یا در سیستم پروش برروی بستر جفتگیری كند . این نسبت برای تعیین میزان با روری تخم ها خیلی مهم است .

 

باروری   Fertility
باروری پائین می تواند ناشی از تعدادی مشكلات مدیریتی باشد : 
1-سن كبك ها موقعیكه تحریك نوری داده می شوند .
ثابت شده است كه پرندگان قبل از تحریك شدن برای تخم گذاری باید كمتر از 30 هفته سن داشته باشد ( جدول 4 )

 1. كمبود پروتئین ، ویتامین ها یا اسید های آمینه ضروری در جیره .
 2. مدیریت

نورناكافی یا كمی نور ( Poor or inadeghting 
استرس مربوط به آب و هوا  (  Overxposure to climatic stress 
بروز كافی بالیسم ، _________موجب كاهش باروری می شود .

 1. بیماری

بیش از همه بیماری حاد سبب كاهش باروری می شود و متعاقب آن تخم گذاری می شود 
از بیماریها ی معدود شناخته شده كه روی باروری تاثیر می گذارد برونشیت ، نیوكاسل و سالمونلا .
معمولاًمیزان باروری در كبك ها یی كه بصورت گروهی در روی بستر جفتگیری می كنند در مقایسه با آنهایی كه به صورت جفت جفت در قفس نگهداری می شوند بالاتر است .
گروه ماده هایی كه برروی بستر جفتگیری می كنند معمولاً با بیش از یك نر جفتگیری می كنند بنابراین میزان باروری تخم ها بیشتر است .
میزان باروری پائین كه در طی 2هفته اول تخم گذاری اتفاق می افتد می تواند به افت توان نرها نسبت داده شود مخصوصاً اگر از برنامه نور مصنوعی برای تحریك ، خارج از فصل تخم گذاری استفاده شده باشد .این نتایج نشان می دهد كه اثرات باروری برای تقریباً 6 روز در نر ها بالاست ، بنابراین نرها ی خالص باید با ماده ها حد اقل یكمرتبه درهر هفته جفتگیری كنند.

 

 

تولید تخم   Egg Production
در بهار زمانی كه وضعیت نور مساعداست تولید مثل كبك ها زیاد است به هر حال ممكن است تخم گذاری در کبک در هر زمان از سال با نور دهی مناسب انجام شود.
درآماده سازی برای تخم گذاری ، چوكارها باید یك دوره با نور تحریك نشوند و 2 گروه از پرندگان به طور متناوب به وسیله نور تحریك شوند یا تحریك نشوند و ممكن است که یک گروه یا گروه هایی برای تولید تخم در همه زمانها صرفنظر از فصل برگزیده شوند .
تجربه نشان داده كه تولید تخم در کبک های جوان ( در سن 35 تا 40 ) هفتگی در اولین دوره تخم گذاری كمتر از آنهایی است كه در دومین دوره تخم گذاری هستند(شكل 15).
استفاده از نور مصنوعی برای تحریك تخم گذاری یك اشكال دارد كه نرها تقریباً دوهفته دیرتر از ماده ها به بلوغ جنسی می رسند .برای جلوگیری از این مشكل ، نرها باید به صورت جدا از ماده ها ، دوهفته زودتر تحریك نوری شوند .برای تولید تخم ، شدت نور در حدود 5 تا 10 فوت candle  (lux   100تا 50 ) مناسب است در طی دوره استراحت ، كه تحریك نوری داده نمی شوند ( ساعت 8 روشنایی ساعت16 تاریكی ) ، شدت نور باید حدود 5/0 فوت candle lux 5 ) باشد .
برای گرفتن نتیجه مطلوب (  For maximum canditioniy ) در طی دوره استراحت ، دوره تاریكی نباید توسط نور حتی برای یك مدت كوتاه قطع شود .
در دانشگاه كالیفرنیا برای كبك ها از ساعت 4 صبح تا 10 بعد از ظهر نوردهی انجام می شود .
پیك تولید 8 ساعت بعد از شروع روشنایی اتفاق می افتد ( شكل 16 ) 
تقریباً 50 درصد تخم ها بین ساعت های 9 صبح یا ظهر و باقیمانده از 1 تا 7 بعد از ظهر گذاشته شود .
مدارك كافی وجود دارد كه نشان می دهد كبك ها رامی توان برای دوسال تولید رضایتبخش نگهداری كرد بعد از سن دوسالگی ، خصوصیات تولید مثل ( باروری وجوجه درآوری ) یك كاهش رانشان می دهد .بعضی از پرورش دهندگان ترجیح می دهند كه بعضی از نرهای سال اول رابرای سال بعد نگه دارند .

 

اصول بهداشتی     )  Sanitation )
یك برنامه خوب پیشگیری از بیماری سعی می كند تجهیزات و ساختمان را تمیز نگهدارد بیمار را جدا کند  .
رعایت اصول بهداشتی در به حد اقل رساندن شیوع بیماری ها کمک می کند : 
*انتخاب جوجه های سالم و قوی برای تاسیس مزرعه .
*نگهداری جوجه های جوان در حال رشد جدا از پرندگان بالغ .
*تمیز نگهد اشتن تجهیزات ، ساختمان و محوطه ( Pen 
*جوجه یا پرندگان بالغی كه از بیرون وارد مزرعه می كنیم قبل از اینكه به پرندگان قبلی اضافه كنیم حد اقل باید 30 روز در قرنطینه نگهداری كنیم 
*هرگز نباید ازدحام ( شلوغی ) جوجه ها یا پرندگان مزرعه داشته باشد .
ازدحام باعث افزایش كافی بالیسم ، تخم ها ی شكسته ، vent Picking ، و دیگر مشكلات می گردد.
* قرار دادن پرندگان مرده در كوره لاشه سوز یا یك گودال كه برای این كار اختصاص داده شده است .
*آماده كردن جیره غذایی مناسب برای همه گروههای سنی 
* زمانیكه یك بیماری مشاهده می شود باید آن پرندگان را در قرنطینه نگهداری كنیم واز پرندگان بیمار برای تشخیص بیماری در آزمایشگاه نمونه گیری شود .