تبلیغات
کوکسدیوز شایع ترین بیماری کبک

كوكسدیوز چیست؟

كوكسدیوز بیماری است اسهالی و با منشاء انگلی كه اغلب گونه پرندگان همانند ماكیان، پرندگان شكاری و كبوترسانان را در بر می گیرد. در اغلب موارد كوكسدیوز در سنین پایین(18-2 هفته) روی داده و در صورت عدم پیشگیری یا درمان منجر به تلفات شمار زیادی از گونه مربوطه می گردد. پرندگان مبتلا به این بیماری دارای علائمی همانند بی حالی، پرهای ژولیده، کاهش وزن شدید، بی میلی به حركت و در اغلب موارد پرهای آغشته به مواد اسهال در نزدیكی مقعد می باشند. همچنین در موارد حاد قطراتی از خون به دلیل عفونت شدید روده از مقعد خارج می گردد.

 جراحات

با آزمایش بر روی پرندگان مبتلا به این بیماری می توان مشاهده نمود كه چندین ناحیه از روده ها آسیب دیده است. بیماری های از خانواده كوكسدیوز انگلی بوده و نواحی خاصی از روده را تحت عفونت قرار می دهند. از 9 گونه بیماری های كوكسدیوز، 3 نوع شایع آن بعنوان بیماری های مزمن مورد نظر می باشند. Eimeria acervulina بر رو ی روده های فوقانی و اثنی عشر تاثیر گذاشته و كانون های سفید ریزی(0.5- 1.0 mm) را بر روی سطح مخاطی روده بجای می گذارد. در این نوع از كوكسدیوز دیواره روده نیز ضخیم می گردد. E. necatrix ابتدا قسمت میانی روده كوچك را تحت تاثیر قرار می دهد. جراحات این نوع شامل لكه های سفید مجزا در مخاط (schizonts)، روده های بالونی و محتویات روده ای همانند مخاط های خونی رنگ می باشد.  E. tenella اغلب روده كور جوجه ها را عفونی كرده و خونریزی شدید در حفره روده كور با هسته های پنیری كه در موارد مزمن تشدید می یابد را منجر می گردد. پرندگانی كه دوره كوكسدیوز را پشت سر نهاده باشند، گله ها ی مصون از بیماری های مشابه یا سابق را تشكیل می دهند. با وجود اووسیت های ثابت كوكسدیوز در محیط، ماكیان و جوجه هایی كه سابقا به این بیماری مبتلا شده اند، دارای ارگانیسم مقاوم بوده و تحت تاثیر آن قرار نخواهند گرفت.

 تشخیص

تشخیص بیماری های كوكسدیوز می تواند با نمونه برداری از جراحات مخاطی روده، به واسطه میكروسكوپ نوری صورت پذیرد. Oocysts و schizonts می تواند با بزرگنمایی 100X مشاهده گردد. همچنین از روش شناورسازی مدفوعی  می توان در تشخیص Oocysts كوسدیوز استفاده نمود.

 درمان

بیماری كوكسدیوز را می توان به طور موثر با استفاده از داروی امپرولیوم درمان نمود. در صورتی كه گله مبتلا به كوكسدیوز با استفاده از آمپرولیوم بهبود یابد، می توان دز آن را كمتر نموده و برای 1 تا 2 روز دیگر از آن استفاه نمود. همچنین از دیگر داروهای موثر برای كوكسدیوز، مكمل های سولفا بوده كه می توان از سولفا كلوزاین استفاده نمود. اما در این میان نحوه استعمال باید مدنظر قرار گیرد. به طوری كه به منظور جلوگیری از مسمومیت و همچنین با توجه به زمان كشتار باید آنها را مصرف نمود. (برای درمان سریع و موثر تماس حاصل فرمایید) 

 پیشگیری

در صورتی كه محیطی حتی برای یك بارهم میزبان كوكسدیوز بوده، عاری نگه داشتن آن از عامل كوكسدیوز چندان سهل و ساده نمی باشد. لذا سری بعدی جوجه ها را باید در محیطی نگه داشت كه حتی المقدور از عامل بیماری كوكسدیوز (انگل كوكسدیوز) ضد عفونی شده باشد. پرورش مولدین و جوجه ها بر روی بستر های شبكه ای (توری پوش) می تواند راهكاری موثر در پیشگیری از این نوع بیماری باشد. از سوی دیگر می توان در جیره غذایی  یا آب آشامیدنی از مكمل های ضدكوكسدیوز همچون آمپرولیوم، سالینومایسین یا موننسین استفاده نمود.