تبلیغات

بیماریهای كبك

در جدول زیر فهرست برخی از مهم ترین بیماریهایی كه دركبك ها دیده شده است ، آمده است .در هنگام شیوع هرگونه تشخیص و درمان سریع می تواند در جلوگیری از گسترش سریع و كاهش تلفات    باشد.

اطلاعاتی كه به یك دامپزشك در تشخیص سریع بیماری كمك می كنند عبارتند از :

1)سن پرندگان 2) تعداد پرندگانی كه در هر قفس مبتلا به بیماری به نظر می رسند 3) توصیف علائم مشاهده شده توسط پرورش دهنده  4) رژیم غذایی پرندگان  5) هر گونه تغییر در وضعیت پرورش پرندگان كه همزمان بامشاهده اولین علائم بیماری بوده باشد.

درمان تجویز شده در صورت امكان باید توسط یك آزمایشگاه مورد آزمایش حساسیت نسبت به آنتی بیوتیك قرار بگیرید . این اطلاعات باید سریعاً از پرندگانی كه مشكوك به ابتلا هستند بدست بیاید.

درمان پیشگیرانه در برخی از موارد توصیه می شود اگرچه در برخی از اوقات اضافه كردن داروی غیر لازم ممكن است صدماتی رابه پرندگان وارد نماید.

جدول : بیماری ها وانگل های كبك ها

 

      بیماری

علائم

درمان

الف : ویروسی

نیوكاسل

 

 

 

انسفالیتسین Encephalitis

 

 

 

 

مایكوپلاسما maycoplasma

 

 

ب : باكتریایی

Sallmonellosis سالمونلوسیس

 

 

 

Ulcenativ Enteries

 

 

 

 

 

 

Chlamydiasis(ornithosis)

 

 

 

Listeriosis مرض چرخشی

 

 

 

ج : انگل های  داخلی  

كرم ذرت capilaria

 

 

كرم خلاء  syngamoustrachea

 

 

 

 

كرم سكال ( cecalworm) heterakisgallinec

 

 

 

تك یاخته ای ها  coccidisio كوكسیدیوز  eimeria

 

 

 

 

 

 

جوش سرسیاه Black head

 

 

د: انگل خارجی : گاهی اوقات این انگل ها برروی بدن پرندگان ساكن میشوند و محصولات تجاری مختلفی برای ازبین بردن آن ها وجود دارد.

 

سرفه ، بی حالی ورخوت ، لرزه

كج شدن گردن ،تخم گذاری زودتراز هنگام ،اسهال فراوان

 

مشكلات عصبی ، لرز افسردگی و بی حالی ،استادن غیرطبیعی 

 

 

 

سرفه های سینوزیتی ،مشكلات تنفسی كاهش تخم گذاری

 

 

در میان پرندگان جوان شایع می باشد،اسهال ،بی اشتهایی ، مرگ و میرفراوان در اولین هفته شیوع

 

چشم ها ممكن است تا حدی بسته و بی حركت باشند، بی اشتهایی مصرف كم غذا ، لاغری بسیار سریع ، مرگ و میر زیاد در پرنده های جوان ، پرنده های بسیار مریض بی میل و بی توجه می باشند

 

فعالیت كم ، مشكلات تنفس ، ترشحات چركی چشم و بینی ، مرگ و میر در پرندگان جوان زیاد می باشد

 

نشانه های قابل مشاهده كمی دارد، ممكن است ایجاد اسپاسم های عصبی نماید ، مرگ ومیر ناشی از آن متغیر می باشد.

لاغری ، اسهال ، بی میل و بی حالی مصرف آب كاهش می یابد بی اشتهائی

 

پرندگان جوان بیشتر در معرض ابتلا قرار دارند این كرم ها مجرای نای را مسدود می كنند وباعث خفگی پرندگان می شوند

 

اسهال ، كم غذایی و بی اشتهایی

 

در میان پرندگان جوان شایع می باشد،اسهال ،بی اشتهایی ، مرگ و میرفراوان در اولین هفته شیوع

عموماٌ در سن 2 تا 3 هفتگی رخ میدهد و می تواند منجر به مرگ و میرزیاد در میان پرندگان جوان شود . كاهش اشتهاكه منجر به كندی رشد میگردد.جوجه ها بسیار بی حال می شوند و پرها ژولیده میشوند

 

كاهش اشتها ، ترشحات آبكی زرد رنگ و ضعف عمومی

 

درمان موثری وجود نداردواكسن این بیماری موجوداست

 

 

درمانی وجود ندارد

 

 

 

 

درمان موثری وجود ندارد. Tylosin  و گاهی باعث مرگ و میرمی شود.

 

وضعیت بهداشتی مناسب ، نیتروفرازن و برخی از آنتی بیوتیك ها

 

 

برخی داروها از قبیل Stneptomycin  و نئومایسین neomycin وباسیتراسین  bacitracin

 

 

 

برخی آنتی بیوتیك هااز قبیل : كلروتتراسایكلین ، اكسی تتراسایكلین و تتراسایكلین تاثیر خوبی دارند

 

آنتی بیوتیك ها

 

 

 

5 % Melclane در غذا استفاده شود

 

 

 

باریوم آنتی مونیل تارتونت برای تنفس و thiabendozoie نیز همراه با غذا

 

 

فتونیازین دردزهای تكی یا متوالی

Phenethiazine

 

داروهای زیادی موجود هشتند بیشترین دارو استفاده شده برای كنترل بیماری saifaquinoxaline  می باشد و amprol 0آمپرل ) نیز تا حدی  استفاده میشود

 

 

 

 

 

هرنوع هیستوموناس تاس Histomonastas می تواند در غذا یا آب حل شود